Precis som med mycket annat på en fastighet så behöver du även byta tak med löpande mellanrum. Taket är en av fastighetens viktigaste delar då det ska skydda fastigheten mot väder och vind.

Normalt behöver en takomläggning ske ungefär vart 30:e år, om inget inträffat innan dess och att arbetet med att lägga taket föregående gång utfördes fackmannamässigt.

Kostnaden för att byta tak varierar stort beroende på vilken typ av takbeklädnad du väljer, om du ska anlita en professionell takfirma och även storleken på ditt tak. Kontakta oss för fri offert.


Priser för ett takbyte på 150 kvm


Nedan har vi specificerat vad arbetskostnaden, materialkostnaden och den totala kostnaden, efter ROT-avdrag, blir för ett takbyte på ett tak som har en yta på 150 kvm. I vårt prisexempel har vi valt att sammanställa priser för de fyra vanligaste takbeklädnaderna som tegelpannor, betongpannor, takplåt och ytpapp.

I våra prisexempel nedan har vi valt att genomföra ett takbyte på en enplansvilla med ett sadeltak som har en yta på 150 kvm. Har man istället ett mansardtak eller valmat tak blir priserna generellt högre. De kostnader som inte ingår i vårt exempel och som tillkommer är etableringskostnad, resekostnader och projektmöten.

Detta gör att kostnaden för ett takbyte kan stiga med upp till 20 000 – 30 000 kronor eller mer. Krävs det även bygglov tillkommer kostnader på cirka 15 000 – 30 000 kronor för upprättande av handlingar och ansökningsavgiften. Samtliga priser är inklusive moms.

Arbetskostnader för takbyte på 150 kvm

Vi har använt en genomsnittlig arbetskostnad på 600 kronor per timme. Tänk på att priserna kan skilja sig åt en hel del beroende på var fastigheten är belägen. I storstäder är ofta timpriset cirka 10 – 20 % högre än på mindre orter.

I priset för förarbete ingår arbetskostnaderna för exempelvis utkörning av material, uppstartskostnader, montering av ställning och andra förberedelser inför takbytet.Arbete          Tegeltak         Betongtak          Bandplåt       Ytpapp


                                            Förarbete                    14 400 kr                      14 400 kr                               14 400 kr                      14 400 kr


                                            Rivning av tak            21 600 kr                      21 600 kr                               14 400 kr                      14 400 kr


                                            Tätskikt och läkt       28 800 kr                      28 800 kr                               14 400 kr                     14 400 kr


                                            Takbeklädnad           28 800 kr                       28 800 kr                              28 800 kr                     14 400 kr


                                           Arbetskostnad           93 600 kr                        93 600 kr                              72 000 kr                     57 600 kr

Materialkostnader för takbyte på 150 kvm


Materialkostnader för att förbereda taket för den nya takbeklädnaden uppgår till cirka 120 kronor per kvm, om man väljer material av bra kvalitet för att få en lång livslängd. I priset ingår takpapp/tätskikt, skruv, spik, klister, tätningsmassa och läkt. För tak med ytpapp är kostnaden för materialet cirka 80 kronor per kvm. Utöver det ska även underbeslag monteras vid genomföringar vilket gör att det tillkommer ytterligare ett par tusen kronor för takets tätskikt.

Till materialkostnader tillkommer priset för avrinningsprodukter som exempelvis hängrännor, stuprör och fästen, vilket kostar cirka 12 000 kronor för en normalstor villa.  • Bandplåt/planplåt – cirka 100 - 400 kronor/kvm
  • Betongpannor – cirka 100 - 220 kronor/kvm

  • Tegelpannor – cirka 400 - 600 kronor/kvm

  • Ytpapp – cirka 100 - 200 kronor/kvm

I tabellen nedan har vi använt oss av genomsnittspris vid beräkning av takbeklädnad.

I priserna nedan ingår inte materialkostnader för exempelvis vindskivor, råspont för underlagstak eller andra takdelar som behöver bytas ut i samband med takbytet.Materialkostnader          Tegeltak            Betongtak                Bandplåt              Ytpapp


              Takmaterial                                                   26 000 kr                           26 000 kr                                        26 000 kr                                 20 000 kr


              Takbeklädnad                                              75 000 kr                            24 000 kr                                        39 000 kr                                 12 500 kr


              Container                                                         5 000 kr                               5 000 kr                                          5 000 kr                                   5 000 kr


              Takställning                                                  20 000 kr                            20 000 kr                                        20 000 kr                                20 000 kr


              Materialkostnad                                        126 000 kr                            75 000 kr                                        90 000 kr                                 57 500 kr


Totalkostnad för takbyte på 150 kvm


Detta är en uppskattning på vad den totala kostnaden blir för ett takbyte på 150 kvm blir. Priset kan variera stort beroende på vilken takfirma man anlitar och de förutsättningar som råder för takbytet. Vill du få exakt pris för ditt takbyte kontakta oss på Alkab Bygg AB.Totalkostnad           Tegeltak          Betongtak          Bandplåt           Ytpapp


                               Arbetskostnad                             93 600 kr                        93 600 kr                              72 000 kr                             57 600 kr


                               Materialkostnad                         126 000 kr                       75 000 kr                              90 000 kr                            57 500 kr


                               ROT-avdrag-                                -28 080 kr-                    -28 080 kr                             -21 600 kr                           -17 280 kr


                              Totalkostnad                                191 520 kr                        140 520 kr                            140 400 kr                            97 820 kr
Till totalpriset ovan tillkommer resekostnader, etableringskostnad och projekteringskostnader med cirka 30 000 kronor. Det innebär att ett takbyte kan kosta så pass lite som från 850 kronor per kvm för ytpapp upp till 1 500 kronor per kvm för tak med tegelpannor.

Inför ditt takbyte


Till att börja med behöver du ta reda pånär det är dags att byta tak, vilket lämpligast sker i samband med löpande kontroller av ditt tak.

En inspektion bör ske åtminstone två gånger varje år, lämpligast före och efter vinterperioden. Då kontrollerar du skicket på takbeklädnaden som exempelvis om takpannorna är hela eller om plåten har börjat rosta i skarvarna. Har du takpannor kan du lyfta på ett par stycken och kontrollera att tätskiktet ser helt ut men även om läkten har fått röta.

Om du upptäcker rostskador, att taket är skadat eller att takbeklädnaden släpper igenom vatten bör du snarast utföra en takomläggning så att det inte leder till dyrbara fuktskador inne i fastigheten.

Om taket inte är skadat så bör du istället förhålla dig till takets förväntade livslängd. Dock kan det vara bra att känna till att tätskiktet som består av takpapp oftast har en livslängd på cirka 25-30 år och därför är det en bra måttstock för när det är dags att byta tak.

Detta påverkar kostnaden för ditt takbyteKostnad för takbeklädnad


Vilken takbeklädnad du väljer för taket kommer att påverka kostnaden att byta tak.


  • Vanligtvis brukar man välja samma typ av takbeklädnad som man haft tidigare och då blir det svårt att påverka den kostnaden.
  • Generellt kan man säga att tegelpannor är den dyraste takbeklädnaden medan plåt ligger i mellanklassen.
  • Det finns också billigare takbeklädnader som exempelvis ytpapp eller takskivor i olika material.
  • En fördel med tegelpannor är att de normalt har en livslängd på upp till 100 år vilket gör att de i vissa fall går att återanvända vid en omläggning av taket, vilket gör att du kan spara in en del pengar. Dessutom blir tegelpannor bara vackrare med åren.

Kostnad att anlita takföretag för att byta tak

Om du vill vara säker på att arbetet med din takomläggning blir korrekt utförd och enligt gällande branschregler bör du anlita Alkab bygg AB som är ett professionellt takföretag som hjälper dig byta tak. Då kan du vara trygg med att taket får en bra hållfasthet, en lång livslängd och att arbetet utförs med ett bra resultat. Dessutom får du garantier på arbetet så att du kan vara säker även efter att taket är lagt.

Om du anlitar Alkab Bygg AB har du också möjlighet att använda ROT-avdrag vilket gör att du kan få ett skatteavdrag motsvarande 30 % av arbetskostnaderna.

Andra saker som kan påverka kostnaden

Det finns också andra saker som kan påverka kostnaden då du ska byta tak. Ett tak som har många hörn, vinklar och genomföringar påverkar arbetstiden och därmed kostnaden för att lägga om taket.

Om ditt tak har en kraftig lutning krävs det en ställning runt taket så att de som arbetar med taket kan stå säkert så de kan utföra arbetet korrekt. Det kan också behövas transportband eller en kranbil för att lasta upp takpannor upp på taket.

Snittpris för ett takbyte 2023

Det genomsnittliga priset för att byta tak är cirka 1 400 kronor per kvadratmeter, inklusive moms. I detta pris ingår de typiska kostnader som är förknippade med takbyte, dvs. arbetskraft och materialinköp. Observera att det finns projekt som hamnar så lågt som 800 kronor per kvadratmeter, medan mer komplicerade takbyten kan nå summor på runt 3 000 kronor per kvadratmeter.

Att genomföra ett takbyte


Vanligast är att man genomför ett takbyte när taket har uppnått sin fulla livslängd eller då taket har blivit skadat och släpper igenom regnvatten och fukt. Att byta ett tak tar inte så lång tid, cirka 1 – 2 veckor för en normalstor villa, beroende på takbeklädnad och hur stort taket är.


När man ska utföra ett takbyte bör man anlita en professionell takläggare så att arbetet utförs säkert, korrekt och enligt gällande branschregler.

När man anlitar en takläggare får man betala ett fast pris för sitt takbyte där arbetskostnader, takmaterial, monteringsmaterial och andra kostnader ingår.Så här går ett takbyte till


Exakt hur lång tid det tar att lägga om ett tak beror på flera olika faktorer. Bland annat de förutsättningar som råder för takläggningen, om taket har kraftig lutning och den takbeklädnad som ska läggas.

I våra prisexempel ovan har vi utgått från ett takbyte på ett enkelt sadeltak med en mindre taklutning. Om det krävs ställning och om taket har många genomföringar eller skrymslen som innebär att det krävs merarbete så tar takläggningen längre tid.

Rivning av det gamla taket

Det tar normalt 1 - 2 dagar för 3 takläggare, beroende på vilken takbeklädnad taket har, att riva av den gamla takbeklädnaden, läkten och takpappen. Därefter så slängs allt byggavfall i en container för senare transport till kommunens återvinningscentral.

Förbereda taket för den nya takbeklädnaden

Efter att det gamla taket är rivet behöver taket städas och därefter läggs nytt tätskikt på taket. Slutligen monteras takläkt och vindskivor. Denna del av arbetet tar cirka 2 dagar att genomföra för ett enkelt sadeltak på cirka 180 kvm.

I samband med att man förbereder taket för den nya takbeklädnaden så monterar eventuellt man även nya vindskivor och dagvattensystem som hängrännor och stuprör.

Montering av takbeklädnad

Att montera den nya tar mellan 2 – 4 dagar för ett enkelt sadeltak, beroende på vilken takbeklädnad man har valt för sitt tak. Om taket har mycket vinklar och vrån så tar takläggningen längre tid.